Wednesday, November 30, 2005

 

APPELTJES GAPPEN IN DE 18e EEUW

Naardense kinderen die bij de buren een paar appels en peren hadden
geplukt werden enkele dagen opgesloten in de donkere kelder van het
Stadshuis van Naarden. Als voedsel kregen ze alleen water en brood.
In het Naardense Stadsarchief bevindt zich ook de zogenaamde 'Criminele
Rol'. Hierin staan verhoren en vonnissen van grote criminelen, maar ook
van kwajongensstreken. Zo staat er een 'vonnis' over het gappen van
appels en peren. De gebeurtenis kan tot voorbeeld gediend hebben voor
Dik Trom en veldwachter Flipsen.

Enkele teksten en opmerkingen:

30-08-1797
Johannes Thiel, oud ca. 11 jaar, zoon van Junior Thiel, bekend dat hij
in de gepasseerde week met Huybert Pronk is gegaan in de thuyn van de
koperslager. Zijnde over de schutting geklommen - dat Huybert Pronk
aldaar de appelen en peeren van de boomen heeft geschut en dat hij
Johannes Thiel toen vijf appelen in zijn zak heeft gestooken.
Huybert Pronk, oud ca. 12 jaar, zoon van Willem pronk, bekend dat hij in
de gepasseerde week met Johannes Thiel is geklommen in de thuyn van de
koperslager. Dat hij aldaar in een appelboom is geklommen en eenige
appelen heeft afgeschut, hebbende hij toen 6 appelen daarvan in zijn zak
gestoolen.
Dat hij in de morgenstond in deselve thuyn is geweest en aldaar 5 a 6
abricoosen heeft geplukt, gelijk ook 6 peeren.
Vonnis:
Huybert Pronk tot Zaterdagavond aanstaande en Johannes Thiel tot
Vrijdagavond op de Stadhuyse alhier met water en brood gespijsigd zullen
worden
___________________________________
Gegevens over Johannes Thiel en Huybert Pronk.
Johannes Thiel komt jaren later voor op enkele lijsten: In 1810 is hij
25 jaar en woont op huisnummer 298. Volgens de volkstelling van 1811 is
hij schippersknegt op 't binnenveer en is hij geboren in 1784.
Huybert Pronk woont in bovengenoemde perioden niet meer in Naarden.
Lijst huisnummers 1806 en volkstelling 1811, koperslagers:
Jacobus van der Haak:geb. 05.05.1755. Gasthuysstr. ZZ nr. 301
Kad.nr. G 517
Willem van Herwaarden geb. 14.10.1763 huisnr. 422 / 423
(Kad. Nr. onbekend)
Jacobus van der Haak woonde in de buurt van Jan Thiel senior. Johannes
en zijn vriendje Huybert konden dus eenvoudig over de schutting van de
buurman klimmen. Als straf voor het appels en peren gappen moesten beide
jongens in de donkere cel met water en brood. Johannes vanaf woensdag 30
augustus tot en met vrijdagavond 1 september. Zijn vriendje Huybert van
12 jaar moest vier dagen brommen. Waarschijnlijk zaten ze samen in de
enige cel, die nu nog in de kelder onder het stadhuis aanwezig is.
___________________________________________________________________________
F.J.J. de Gooijer
gooijerfjj@hotmail.com
http://gooijer.netfirms.com
http://gooijer.nl.jouwpagina.nls
___________________________________________________
Gratis website teller


This page is powered by Blogger. Isn't yours?